0612410599
hsctvoorms@gmail.com

Over ons

Inleiding
Stichting HSCT voor MS wil het mogelijk maken voor Nederlande MS patiënten de HSCT
behandeling in het buitenland te ondergaan zolang dit nog niet beschikbaar is als normale
zorg in Nederland. Tevens gaan wij ons inzetten dit in Nederland als gangbare zorg
mogelijk te maken voor alle Nederlandse MS patiënten.

Stichting HSCT voor MS werkt belangeloos en heeft geen winstoogmerk. Alle gelden die
binnen komen bij de stichting HSCT voor MS zullen voor minimaal 90% worden
aangewend voor onze doelstelling. Voor onkosten die de stichting maakt zal maximaal
10% van de inkomsten van de stichting ingezet worden.

Doelstelling
Stichting HSCT voor MS heeft als doel;

 • het mogelijk maken voor Nederlandse Multiple Sclerose patienten om een
  Hematopoetische Stamcel transplantatie te ondergaan, alsmede de nazorg daarvan in
  Nederland of buitenland, alsmede het bekostigen van de heen- en terugreis van de
  patient en een begeleider;
 • Het financieren van ontwikkelingsmogelijkheden voor een HSCT behandeling van MS
  patienten in Nederland;
 • het vragen van aandacht voor de HSCT behandeling voor MS patienten, alsmede het
  vragen van aandacht voor MS;
 • het bevorderen dat de HSCT behandeling voor MS patienten in Nederland door
  ziektenkostenverzekeraars wordt vergoed.

Activiteiten
Stichting HSCT voor MS wil via de volgende activiteiten ons gestelde doel behalen;

 • het werven van fondsen;
 • het verrichten van alle verdere handeling, die met het vorenstaande in de ruimste zin
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  Het vermogen zal gevormd worden door;
 • vrijwillige bijdrage;
 • crowdfunding;
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • rente en baten;
 • alle andere verkrijgingen.